Katuse veepidavus on kriitilise tähtsusega ehitise, kui terviku jaoks. Katus ei ole lihtsalt ehitise visuaalne osa. Katuse põhiroll on eelkõike kaitsta ehitist ilmastikuolude eest. Iga katuse konstruktsioon on erinev, kuid olles ehitise kõrgeim punkt pannakse katused proovile aasta-aastalt ilmastiku poolt, andes võimaluse kulukate lekete tekkimiseks.

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele ja remondile. Paigaldame erinevaid katusekattematerjale PVC-, PIB-, SBS- rullmaterjale, ning vedelplast kattematerjale . Lisaks teeme muid katuse ehitamisega seotud töid nagu puidu- ja plekitööd ning sadeveesüteemide paigaldus.

 

Pakume erinevaid katusekattematerjale pikaajaliseks kaitseks lamekatustele:

  • SBS bituumenrullmaterjalid
  • PVC rullmaterjalid
  • PIB rullmaterjalid
  • Vedelplastkatted