NOA Restoran


Katuse ehitus sh puidutööd, soojusisolatsiooni ja katusekatte paigaldus
2015, Suvi