Põltsamaa hooldekodu abihoone


Katuse ehitus sh puidutööd, soojusisolatsiooni ja katusekatte paigaldus