20 aastat kogemust valdkonnas
500+ tehtud objekti
3000 ruutu paigaldatud vedelplasti
10 spetsialisti tööl

Rõdude, katuste ja treppide remont ning renoveerimine

Rõdud

Rõdude olukord

Kortermaja rõdudel on tavaliselt probleemiks betoonpaneeli ja piirete lagunemine ning rõdu põranda ja seina liite veekindluse puudumine või kasutatud materjalide eluea lõppemine.

Rõdude olukord kortermajas võib olla erinev. Mõnel juhul piisab pisematest parandustöödest aga võib olla ka vajalik uue rõduplaadi valamine. Põhjuseid on erinevaid miks mõned rõdud on heas või mõned kohutavas olukorras: varieeruv tööde ja kasutatud materjalide kvaliteet, ilmastiku mõju erinevatel rõdudel võib olla erinev, renoveerimise välba ületamine, omaloominguline rõdude kinniehitamine ja ventilatsiooni puudumine.

Oleme eelnevalt teinud mitmetele kortermajadele sarnaseid rõdude ja lodžade renoveerimistöid. Enne töödega alustamist või hinnapakkumise koostamist peab korteriühistu tellima pädevalt ettevõttelt hoone välispiirete ekspertiisi. Pikajalised kogemused hoone välispiirete renoveerimisprojektide koostamisel on ANMERI OÜ. Ekspertiis teeb kindlaks hoone hetke seisukorra ja parandamiseks vajalikud tööd, mille alusel saab koostada hinnapakkumise. KASULIKKU LUGEMIST rubriigist leiab meiepoolt kirjutatud artikli EKSPERTIISI VAJALIKKUSEST.

Rõdude remont ja renoveerimine

Renoveerimise juures on oluliseks betoonpiirete ohutu eemaldamine. Betoonpiirded on rasked ning võivad olla tugevalt amortiseerunud ning allakukkumise lähedal. Betoonplaadi paranduse juures on tähtis, et lahtine betoon saaks eemaldatud ning avatud armatuur kaetud korrosioonikaitsega, et vältida selle edaspidist roostetamist. Peale eelnevaid töid tuleb remonditav pind katta nakkemördiga, et paigaldatavad remontsegud jääksid aluspinnale kinni. Hüdroisolatsiooni paigalduse juures peab erilist tähelepanu pöörama aluspinna eelnevale puhtusele ja seina ning põranda liite veetihedusele. Seina ja rõdu põranda nurgast ja ukse alt võib vesi hakata jooksma alloleva korteri tuppa. Selline liide peab olema kindlasti veetihe kasutades elastseid hüdroisolatsioone. Rõdu põranda võib katta elastse hüdroisolatsiooniga või mingi muu veekindla välitingimustesse mõeldud põrandakattega. Lisaks veekindlatele kihtidele paigaldame pealmise dekoratiivse kihi. Saame teha sileda värvitud pinna, dekoratiivpuistega pinna, mustriga pinna. Libeduse vähendamiseks kasutame pealmises kihis liivapuistet.

Lisalugemist RÕDU VEDELPLASTLAHENDUSEST.

Olukorra parandamiseks teeme järgnevaid töid:
 • eemaldame rõdu betoonplaadilt lahtise betooni,
 • vajadusel parandame läbiroostetanud metallarmatuuri ning teeme korrosioonitõrje,
 • parandame remontsegudega betoonplaadi ning paigaldame betoonplaadi väliskülje alumisse serva tilgaprofiili,
 • vajadusel teeme uued kalded, et vesi jookseks väljapoole,
 • puhastame betoonpinnad enne hüdroisolatsiooni paigaldust mustusest. Kasutame liivapritsi või lihvimismeetodit,
 • seina ja rõdu põranda liite veekindlaks tegemine elastse hüdroisolatsiooniga,
 • rõdu põranda veekinlaks tegemine hüdroisolatsiooniga. Kasutatavad materjalid vastavad rõdu põranda kattematerjalile kehtestatud tuleohutusnõuetele,
 • paigaldame uued piirded või kasutame olemasolevaid. Uute piirete paigaldusel teeme koostööd ettevõttega RÕDUKLAASID OÜ

Katused

Katuste olukord

Korteriühistutele on katuste puhul mureks katuse vihmavee läbijooksud, mis rikuvad allolevate korterite viimistlust, märgavad katusekonstruktsioone ning fassaade.

Katuse olukord võib olla paiguti erinev ja läbijooksukohad ei ole alati lihtsasti leitavad. Allolevas ruumis avastatud märja laigu asukoht laes ei pruugi tähendada seda, et katus on samas kohas defektne. Vesi jookseb mööda kaldeid ja leiab kõige lihtsama koha mille kaudu alla tulla. Enne töödega alustamist või hinnapakkumise koostamist peab korteriühistu tellima pädevalt ettevõttelt hoone välispiirete ekspertiisi. Pikajalised kogemused hoone välispiirete renoveerimisprojektide koostamisel on ANMERI OÜ. Ekspertiis teeb kindlaks hoone hetke seisukorra ja parandamiseks vajalikud tööd, mille alusel saab koostada hinnapakkumise.  KASULIKKU LUGEMIST rubriigist leiab meiepoolt kirjutatud artikli EKSPERTIISI VAJALIKKUSEST.

Katuste remont ja renoveerimine

Olemasolevate katuste renoveerimise juures peab tähele panema mõned olulised tegurid, mis aitavad leida komplektse lahenduse. Esmalt peab selgeks tegema kas olemasolevad katusekihid on piisava kvaliteediga, et need saaks jätta uute kihtide alla või peaks need eemaldama. Läbijooksud võivad olla alloleva soojustuse märjanud ning aluskonstruktsiooni mädandanud. Tuleb ka kindlaks teha kas on vajalik lisasoojustus, et katuse soojapidavus vastaks tänapäevastele nõuetele. Hüdroisolatsiooni valikul ei tohiks esmalt lähtuda hinnast vaid teha valik kvaliteedi, eluea, garantii ja sobivuse järgi antud probleemi lahendamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusest läbitoodavate läbiviikude veetihedusele ja õigete lahenduste leidmisele. Meie pakume sellistele probleemidele VEDELPLASTLAHENDUST, millega saab veekindlaks teha erinevaid ja keerulise kujuga pindasid ja läbiviike.

Lisalugemist LAMEKATUSTEST ja KALDKATUSTEST.

Katuse olukorra parandamiseks teeme järgnevaid töid:
 • katusekonstruktsioonide eemaldamine ja utiliseerimine,
 • aluskallete ehitamine või parandamine,
 • tuulutatava aluskonstruktsiooniga katuste ehitus,
 • soojustuse paigaldamine,
 • SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni paigaldamine,
 • PVC rullmaterjalist hüdroisolatsiooni paigaldamine,
 • lamekatuste vedelplastist hüdroisolatsiooni paigaldamine,
 • liidete ja toru läbiviikude tihendamine vedelplastiga

Trepid

Treppide olukord

Kortermaja treppide ja mademete probleemiks on tavaliselt betoonkonstruktsiooni lagunemine ning vajumine.

Treppide olukord kortermajas võib olla erinev. Mõnel juhul piisab pisematest parandustöödest aga võib olla ka vajalik uue konstrutsiooni valamine. Põhjuseid on erinevaid miks mõned trepid on heas või mõned kohutavas olukorras: varieeruv tööde ja kasutatud materjalide kvaliteet, ilmastiku mõju erinevatel treppidel võib olla erinev, renoveerimise välba ületamine, vale või puudulik hooldamine.

Treppide remont ja renoveerimine

Treppide parandamise juures kasutame enamikel juhtudel kiirsegusid ja vedelplast kattematerjale. See annab võimaluse töid teostada kiirelt ja majaelanike ebamugavus on lühiajaline. Vedelplast kattekiht on külmpaigaldatav, vee- ja ilmastikukindel ning tõstab olemasolevat tasapinda minimaalselt, mis on uste liikumiseks oluline.

Vajadusel saame pakkuda ka küttematiga lahendust, mis hoiab talvel trepi jäävaba. Küttematt on efektiivne, sest on vedelplastlahendusega integreeritud ning asetseb pealispinna lähedal.

Lisalugemist TREPPIDE VEDELPLASTLAHENDUSEST.

Olukorra parandamiseks teeme järgnevaid töid:
 • eemaldame lahtise betooni,
 • vajadusel parandame läbiroostetanud metallarmatuuri ning teeme korrosioonitõrje,
 • parandame betooni remontsegudega,
 • vajadusel teeme uued kalded, et vesi jookseks ukse juurest eemale,
 • puhastame betoonpinnad mustusest enne veekindlate kihtide paigaldust. Kasutame liivapritsi või lihvimismeetodit,
 • paigaldame veekindlad kihid ja karestame pinna liiva või graniidi puistega, võimalikud erinevad toonid, mustrid ning kujundid,
 • paigaldame küttemati, mis moodustab vedelplastiga ühtse terviku.

Läbiviigud ja liited

Läbiviikude olukord

Korteriühistutel on katustel palju erinevaid läbiviike: torud, korstnad, antennid, kaablid jne. Sellised elemendid kipuvad vett läbilaskma erinevatel põhjustel. Kõige tõenäolisemal ei ole tehtud läbiviigule kohast tihendit või ei ole kasutatud asjakohaseid muid materjali. Läbiviikude veekindluse eluiga ei ole võrreldav kogu katuse elueaga, sest liited on alati suurema koormuse all, mis tuleneb hoone liikumisest ja temperatuuride erinevusest. Soovitav oleks korra aastas teostada katuse olukorra kontroll ja pöörata erilist tähelepanu liidetele ja läbiviikudele.

Katusel on kogu eluea jooksul palju toimetamist. Seal käivad elektrikud kaableid vedamas, paigaldatakse antenne ning puuritakse erinevatel põhjustel auke. Selliste toimetamiste juures peab alati olema mõni pädev inimene või ettevõte kes omab vastava katuse pädevust. Vastasel juhul kaotab katus garantii ja tehakse iseseisvalt mõni lühiajaline hüdroisolatsioon.

Läbiviikude tihendamine

Läbiviikude, liidete ja muude detailide veekindlaks tegemise juures kasutame vedelplastmaterjale, mis ei eelda eelnevalt tihendi olemasolu. Materjal on vedelal kujul külmpaigaldatav ja nakkub paljude aluspindadega olenemata nende kujust. Teeme vedelplastiga uued ja olemasolevad läbiviikud ja liited veekindlaks, mis traditsiooniliste materjalidega ei õnnestu. Kõikidele oma töödele anname 5-aastase garantii ning teostame vajadusel järelhooldust ja kontrolli.

Lisalugemist LIIDETE VEDELPLASTLAHENDUSEST.

Teeme järgnevaid hüdroisolatsioonitöid:
 • uute läbiviikude tihendamine ja olemasolevad läbiviikude ja liidete remont,
 • seina ja rõdupõranda liited,
 • uste ja aknate liited,
 • torude läbiviigud,
 • kaablite läbiviigud,
 • juhtmete läbiviigud
 • antennide läbiviigud,
 • tugijalgade hüdroisolatsioon,
 • korstnate katuste läbiviigud

Miks just katuseprofid valida vett takistama?

Meie eesmärk on olnud alati see, et saaksid meilt nii asjaliku nõu, kui ka lahenduse, mis päriselt ka vett peab. Kliki ja vaata, millele me rõhku pöörame.

Mõtleme päriselt kaasa

Kuulame kõigepealt ära probleemi, süveneme ja alles siis pakume välja, mis oleks parim lahendus antud olukorras.

Kõrge tööeetika

Pingutame selle nimel, et meiega oleks mõnus koostööd teha. Korrektne ja viisakas käitumine objektil ning enda järelt koristamine on meie jaoks elementaarne nagu noa ja kahvliga söömine.

Näidislahendus

Põrasast kotis ei soovi keegi osta ega ka meie müüa. Võimaluse korral teeme näidislahenduse, et saaksid näha ja katsuda, milline näeb päriselt välja lõpptulemus.

Võta meiega ühendust või tule külla

Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.  Võta meiega ühendust
  NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS 

  Veebileht katuseprofid.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. 

  Mis on küpsis?
  Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest. 

  Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
  Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks. 

  Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:


  Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. 

  Mis andmeid küpsistega kogutakse?
  Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuulub emaili aadress ja pöördumise sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid. 

  Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul. 

  Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks). 

  Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
  Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada. 

  Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
  Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

  Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: 

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
  Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
  Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
  Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
   
  Kontaktinfo ja lisateabe saamine
  Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Hillar Peets, asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Kadaka tee 42n, 12915Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil 53976660 või e-posti aadressil info@katuseprofid.ee 

  Kolmandate osapoole kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.