fbpx
20 aastat kogemust valdkonnas
500+ tehtud objekti
3000 ruutu paigaldatud vedelplasti
10 spetsialisti tööl

Rõdu, terrass ja lodža veekindlaks

Vedelplastlahendus stabiilsetele aluspindadele.

Rõdu põrand veekindlaks vedelplastiga. Rõdu tehtud tööna Käo tänaval.Triflex BFS on veekindel rõdu põrandakate. Rõdukate koosneb paksust kulumiskindlast kihist, mis on kaetud dekoratiivkattega. Rõdu on hoonest eenduv osa või taandrõdu ehk lodža ja selle all ei ole köetavaid suletud ruume, mis tekitaksid suuri temperatuurierinevusi ning konstruktsiooniks on üldjuhul monoliitne plaat. Selliseid aluspinna tingimusi võib üldiselt lugeda stabiilseteks vettpidavatele kihtidele ning on heaks aluspinnaks, et rõdu põrand veekindlaks saada. Armeeritud ja elastse hüdroisolatsiooniga tehakse eraldi veekindlaks kõik liited, üleminekud teistele materjalidele, läbiviigud ja sellised kohad, kus on praod. Kogu pinna ulatuses on külmpaigaldusmeetodil valatud staatilisi pragusid sildav 2 – 3 mm veetihe rõdukate, mille peale saab värvida ja disainida omale sobilikus toonis ning mustriga kulumiskindlaid kujundeid.

Sobib samuti külmade terrasside katteks, milleks on näiteks betoonplaadid välisuste ees või maja seina ääres olevad terrassikonstruktsioonid. Terrassilaudise või keraamiliste plaatide alternatiiviks. Lahtitulnud rõdu põrandaplaadid saame asendada dekoratiivse vedelplastiga. Rohkem infot disain ja kujundus lehel.

Kõik rõdu pinnad, liited ja ülekatted, mis on vajalikud veetiheduse tagamiseks, sulanduvad omavahel ühtlaseks ja ilma liideteta massiks.

Rõdu põrandakate baseerub PMMA (polümetüül-metakrülaat) vaigul, mis on kiirkivinev ja ilmastikukindel.

Süsteemi komponendid:

 1. Krunt.
 2. Veekindel tasanduskiht.
 3. Dekoratiivne kujundus ja disain.

vedelplast rodule Triflex BFS

Kasutuskohad:

 • Rõdud, lodžad, külmad terrassid, ukseesised betoonplaadid, käiguteed ja jalakäijate sillad.
 • Alternatiivlahenduseks. Saab lahtitulnud rõdu põrandaplaadid asendada dekoratiivse vedelplastiga.
 • Uued  konstruktsioonid. Uuel hoonel saab rõdu põrand veekindlaks, kui paigaldada vedelplast otse kandekonstruktsiooni peale. Eelnevalt ehitatakse aluspinna kalded ning lihvitakse ja vajadusel krunditakse.
 • Vanad konstruktsioonid. Olemasolevate rõdude remontimiseks, millega on hea rõdu põrand veekindlaks teha ja renoveerimiseks. Vedelplastist rõdukate tõstab pinda minimaalselt ning uksed ja aknad jäävad edaspidigi avatavaks. Aluspinnaks võib olla vineer, keraamilised plaadid, asfalt, betoon, PVC, TPO, PIB, polüuretaan (PU), polüurea (PUA), EPDM, SBS bituumenrullmaterjal, klaas, puit, plekk, roostevaba teras, erinevad metallid ja paljud teised.

Tagasi üles

Vedelplastlahendus mittestabiilsetele aluspindadele.

Terrass vedelplastigaTriflex BTS-P on armeeritud hüdroisolatsiooniga veekindel terrassi, lodža ja rõdu põrandakate. Sobib komplektseks hüdroisolatsiooni- ja kulumiskindlaks dekoratiivlahenduseks, kus on vaja teha kogu pinna ulatuses armeeritud hüdroisolatsioon. Terrass, sealhulgas katuseterrass, on hoonega ehituslikult seotud rajatis ja selle all on üldjuhul köetavad suletud ruumid, mis soodustab aluspinna liikumisi. Tulenevalt temperatuuride erinevusest sise- ja välispinnal on konstruktsioonile lisakoormus oluliselt suurem kui avatud konstruktsioonides. Selline konstruktsioon vajab suuremat veekindlust ja tugevamat terrassi hüdroisolatsiooni. Süsteem kaitseb allolevaid konstruktsioone, ruume ning vara ilmastiku eest ja samal ajal näeb erinevate lõppviimistlustega nägus välja. Rohkem infot disain ja kujundus lehel.

Kogu terrassi põrand, liited ja ülekatted, mis on vajalikud terrassi veetiheduse tagamiseks, sulanduvad omavahel ühtlaseks ja ilma liideteta massiks.

Terrassi põrand ja rõdu põrandakate baseerub PMMA (polümetüül-metakrülaat) vaigul, mis on kiirkivinev ja ilmastikukindel.

Triflex BTS-P süsteemi kasutatakse katuseterrassi Triflex BIS süsteemi pealmise kihina ehk terrassi hüdroisolatsioonina koos dekoratiivkattega.

Süsteemi komponendid:

 1. Krunt.
 2. Hüdroisolatsioon koos tugevduskangaga.
 3. Veekindel tasanduskiht.
 4. Dekoratiivne kujundus ja disain.

vedelplast btsp

Kasutuskohad:

 • Rõdud, lodžad, terrassid, katuseterrassid, käiguteed ja jalakäijate sillad, mis paiknevad teiste ruumide peal.
 • Uued  konstruktsioonid. Terrassi hüdroisolatsiooni saab paigaldada otse kandekonstruktsiooni peale. Eelnevalt ehitatakse aluspinna kalded ning lihvitakse ja vajadusel krunditakse.
 • Vanad konstruktsioonid. Tee vana rõdu põrand veekindlaks või renoveeri terrass. Terrassi põranda või rõdu hüdroisolatsioon koos lisakihtidega tõstavad pinda minimaalselt ning uksed ja aknad jäävad edaspidigi avatavaks. Aluspinnaks võib olla vineer, keraamilised plaadid, asfalt, betoon, PVC, TPO, PIB, polüuretaan (PU), polüurea (PUA), EPDM, SBS bituumenrullmaterjal, klaas, puit, plekk, roostevaba teras, erinevad metallid ja paljud teised.

Tagasi üles

Vedelplastlahendus koos teiste kattematerjalidega.

Triflex BWS ItaliaTriflex BWS süsteem sobib rõdude ja terrasside hüdroisolatsiooniks, mille peale on plaanis paigaldada mingeid teisi traditsioonilisi terrassi põranda lõppviimistlusmaterjale. Selleks sobib betoonist tasanduskiht, keraamiline plaat, sillutiskivi, puitlaudis või mõni teine liimitud rõdu põrandakate jne. Oluline on rõdu põrand veekindlaks teha hüdroisolatsiooniga, sest keraamilised rõdu põrandaplaadid või looduskivi plaadid ei ole veekindlad ja lasevad plaatidevahelistest vuukidest vett läbi.

Süsteem on elastne, lahustivaba, tugevduskangaga ja külmpaigaldatav ning on sobilik ka pööratud katuse hüdroisolatsiooniks.

Asenda rõdu põrandaplaadid vedelplastmustriga

Rõdu põrandaplaadid ei pruugi olla meie kliimas kõige parem viimistluslahendus, sest plaadid kipuvad paari aastaga aluspinnalt lahti tulema. Alternatiivina pakume Triflex BTS-P süsteemi, kus vedelplastiga saab pealispinnale enda maitse järgi kujundada plaatide ruudustikku või teisi kujundeid. Visuaalselt jääb rõdukate samasugune nagu rõdu põrandaplaadid oleks paigaldatud. Pealmiseks kihiks saame pakkuda mitmekesist valikut. Rohkem infot disain ja kujundus lehel.

Süsteemi komponendid:

 1. Krunt.
 2. Hüdroisolatsioon koos tugevduskangaga.
 3. Kulumiskiht, millele lisatakse liiv mineraalsete pealiskatete alla.
 4. Pealiskatted. Näiteks terrassilaudis või kiviplaadid.

triflex vedelplast bws

Kasutuskohad:

 • Rõdud, lodžad, terrassid, käiguteed ja jalakäijate sillad. Pealmiseks katteks on näiteks rõdu põrandaplaadid, mineraalsed või puidust kattematerjalid.
 • Uued  konstruktsioonid. Saab paigaldada otse kandekonstruktsiooni peale. Eelnevalt ehitatakse aluspinna kalded ning lihvitakse ja vajadusel krunditakse.
 • Vanad konstruktsioonid. Olemasoleva terrassi põranda renoveerimiseks. Vana aluspinda ei pea eemaldama, sest terrassi või rõdu hüdroisolatsioon koos lisakihtidega tõstavad pinda minimaalselt ning uksed ja aknad jäävad edaspidigi avatavaks. Aluspinnaks võib olla vineer, keraamilised plaadid, asfalt, betoon, PVC, TPO, PIB, polüuretaan (PU), polüurea (PUA), EPDM, SBS bituumenrullmaterjal, klaas, puit, plekk, roostevaba teras, erinevad metallid ja paljud teised.

Tagasi üles

Tuuluttatava aluskonstruktsiooniga vedelplastlahendus.

Triflex ProDrain tuulutusmattTriflex ProDrain lahenduse peamiseks komponendiks on ventileeritav alusmatt. Süsteem on väljatöötatud sellise olukorra jaoks, kus aluspind on niiske (üle 6%) ning selle kuivatamine või väljavahetamine keeruline, aeganõudev ja kallis. Niiskele pinnale paigaldame mõne millimeetri paksuse tuulutusmati, mis annab mati all oleval niiskusel võimaluse konstruktsioonist välja liikuda ning katame pealt tugevate ja kulumiskindlate vedelplasti kihtidega. Annab suure eelise renoveeritavate pindade hüdroisoleerimisel, sest tavaliselt on need pinnad eelnevalt märjaks saanud ning nende kuivatamine problemaatiline.

Pealmiseks kihiks saame pakkuda mitmekesist valikut. Rohkem infot disain ja kujundus lehel.

Süsteemi komponendid:

 1. Veeauru läbilaskev liim.
 2. Tuulutusmatt.
 3. Koormusttaluv kandevkiht.
 4. Vettpidavad ja dekoratiivsed kihid vastavalt Triflex BTS-P lahendusele.

triflex ProDrain

Kasutuskohad:

 • Rõdud, lodžad, terrassid, käiguteed ja jalakäijate sillad. Märgadele aluspindadele.
 • Uued  konstruktsioonid. Sobib sellistele aluspindadele kus on oodata niiskuse tõusu altpoolt.
 • Vanad konstruktsioonid. Olemasolevate ja vett läbilasknud terrassi põranda ja rõdude renoveerimiseks, kus aluskonstruktsiooni kuivatamine või väljavahetamine on keeruline, aeganõudev ja kallis. Sellisele pinnale saab paigaldada mõne millimeetri paksuse tuulutusmati ning pealt katta tugeva ja kulumiskindlate vedelplasti kihtidega. Alloleva tuulutusmati servad jäetakse välisõhule avatuks, mille kaudu liigub niiskus konstruktsioonist välja. Terrassi või rõdu hüdroisolatsioon koos lisakihtidega tõstavad pinda minimaalselt.

Tagasi üles

Disain ja pealiskihi valikud

Pealmiseks kihiks saame pakkuda mitmekesist valikut. Rohkem infot disain ja kujundus lehel.

 • Värvitud. Pealmiseks kihiks paigaldame ühtlase ja sileda värvkatte
 • Värvihelbetega. Pealmiseks kihiks paigaldame ühtlase ja sileda värvkatte, millele lisame värvihelbeid
 • Peenpuistega. Pealmiseks kihiks paigaldame eeltoonitud peenpuiste, mille katame pealt lakiga
 • Dekoratiivkiviga. Pealmiseks kihiks paigaldame dekoratiivse marmor- ja graniitkillustiku või puiste
 • Mustriga. Pealmiseks pinna kujundame “plaaditud põrandaks”. Jääb visuaalselt sarnane nagu on rõdu põrandaplaadid
 • Kujundid ja logod. Kui tahad, et sinu terrassi põrand, rõdu põrandakate või lodža oleks tõeliselt ainulaadne ja huvitav, siis eelpool loetletud viimistluskihtidele paigaldame soovi korral erinevaid kujundeid ja logosid

Tagasi üles

Libisemisvastane rõdukate

Rõdul liikumise ohutus peab olema iseenesest mõistetavalt tagatud. Terrassi põrand, lodža ja rõdu põrandakate ei tohi olla libe. Libeduse vältimiseks ja põranda kareduse saavutamiseks paigaldame pealmisesse kihti erineva terasuurusega liiva või katame pinna graniitpuistega. Mida suurem on tera suurus seda libisemiskindlama põranda saab aga samas muudab suurem tera rõdu pinna halvemini puhastatavaks.

Tuleohutus

Tuleohutusnõuete täitmiseks kasutame kõrgema tuletundlikkuse klassiga pinnakatte materjale.

 • S1 tähistusega materjalil on tuletundlikkus EN 13501-1: Klass Cfl – s1.
 • Võimalik on ka klass Bfl – s1.
 • Kõrghoonete puhul on vastavalt standardile EVS 812-8-2018 vajalik A2fl – s1 klassi nõuetele vastav põrandakatte materjal. Selleks peab hüdroisolatsiooni katma tulekindla materjaliga, näiteks betoon.

Garantii

Lahenduste ja süsteemide eeldatav eluiga vastavalt ETA sertifikaadile on vähemalt 25 aastat. Täislahendustes anname oma töödele 10aastase garantii. Kokkuleppel teeme regulaarselt teostatud tööde kontrolli ja hooldust, mis pikendab garantii perioodi.

Tagasi üles

Triflex rõdu- ja terrassisüsteemide omadused:

 • Kasutatav vedelplastmaterjal on PMMA (polümetüül-metakrülaat).
 • Sobib paljudele aluspindadele. Vineer, keraamilised plaadid, asfalt, betoon, PVC, TPO, PIB, polüuretaan (PU), polüurea (PUA), EPDM, SBS bituumenrullmaterjal, klaas, puit, plekk, roostevaba teras, erinevad metallid ja paljud teised.
 • Külmpaigaldatav. Paigaldusel ei kasutata lahtist tuld.
 • Hüdroisolatsiooni paigaldus liidetesse.
 • Hüdroisolatsiooni paigaldus kogu pinnale. Kõik süsteemid v.a Triflex BFS.
 • Aluspinda ventileeriv. Konstruktsiooni jäänud niiskusel on võimalik läbi ventilatsioonimati välja liikuda. (Triflex ProDrain). Kasutatakse, kui aluspinna niiskus on üle 6%.
 • Elastne ja pragusidsildav.
 • Vastupidav hüdrolüüsile. Sobib nullkaldega pinnale, sest ei reageeri veega ja talub seisvat vett.
 • Leelisekindel. Sobib kokku mineraalsete materjalidega.
 • Mehaaniliselt tugev ja kulumiskindel. Vastupidav suurele mehaanilisele koormusele ja põrandal paiknevate laua- ja toolijalgade punktkoormustele ilma aluspinda lõhkumata.
 • Kiirkivinev. Ei pea pikalt ootama, et saaks tehtud pinna kasutusele võtta. Juba 1h peale tööde lõppu võib põrandal liikuda.
 • Paigaldustemperatuur minimaalselt 0°C.
 • Vuugivaba, mis välistab veel võimaluse liitest läbi tungida.
 • Vihmakindel peale 30 minutit.
 • Ilmastikukindel (UV, IR).
 • Euroopa Tehniline Tunnustus (ETAG 005).
 • Materjali tuletundlikkus vastab EN 13501-1: Klass E.
 • S1 versiooni tuletundlikkus EN 13501-1: Klass Cfl – s1

Tagasi üles

Miks valida katuseprofid?

Meie eesmärk on alati anda nii asjaliku nõu kui ka pakkuda lahendust, mis päriselt vett peab. Kliki ja vaata, millele me rõhku paneme.

Mõtleme kaasa

Kuulame ära probleemi ja pakume välja individuaalse lahenduse antud olukorrale.

Kõrge tööeetika

Pingutame selle nimel, et meiega oleks meeldiv koostööd teha. Korrektne ja viisakas käitumine objektil ning enda järelt koristamine on meie jaoks sama elementaarne kui noa ja kahvliga söömine.

Näidislahendus

Põrsast kotis ei soovi keegi osta ega ka meie müüa. Võimaluse korral teeme näidislahenduse, et saaksid näha ja katsuda, milline on lõpptulemus.

Võta meiega ühendust või tule külla

Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.  Võta meiega ühendust
  NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS 

  Veebileht katuseprofid.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. 

  Mis on küpsis?
  Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest. 

  Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
  Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks. 

  Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:


  Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. 

  Mis andmeid küpsistega kogutakse?
  Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuulub emaili aadress ja pöördumise sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid. 

  Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul. 

  Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks). 

  Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
  Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada. 

  Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
  Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

  Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: 

  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
  Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
  Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
  Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
   
  Kontaktinfo ja lisateabe saamine
  Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Hillar Peets, asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Kadaka tee 42n, 12915Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil 53976660 või e-posti aadressil info@katuseprofid.ee 

  Kolmandate osapoole kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.